Genel Kurul İlanı

Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanmalı Çocuklar Derneği  Yönetim kurulumuzun 06/01/2023 tarihli kararı ile 21/01/2023 tarihinde saat 10:00 da ilk genel kurul toplantısını aşağıda belirtilen gündemle dernek merkezimizde yapılmasına, internet sitesi üzerinden üyelerimize ilanen tebliğ edilmesine, çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer gündem ve saatte 28/01/2023 tarihinde yapılması uygun görülmüştür.

                                                                                                                                                      Geç. Yönetim Kurulu  Bşk Sibel Balkar

GÜNDEM :
1-Açılış, yoklama,
2-Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması
3-Divan heyetinin teşekkülü
4-Yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeliklerinin seçilmesi
5- Dilek ve temenniler
6- Kapanış