DOĞUMSAL BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI NEDİR?


Bir insanın yaşam mücadelesinin başladığı en zorlu ve özel günü
doğduğu gündür. Doğumda her an beklenmedik durumlar yaşanabilir;
dünyaya gözlerini yavaşça açan mutlu bebekler olduğu gibi,hiç
açamadan veda edenler veya farklı şekillerde yaralanarak bu özel
yolcuğu tamamlayanlar olmaktadır.İşte bu yaralanmalardan biri de
Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanması tıbbi adıyla Obstetrik Brakial
Pleksus Palsy’dir. Kısaltılmış olarak OBPP’ yi anlamak için önce Brakial
Pleksus’un ne olduğuna bakalım.
Brakial Pleksus Nedir?
Brakial Pleksus boynun her iki yanında yer alan;omuz,kürek kemiği,kol
ve elin hareketlerinden,kemiklerinin gelişiminden ve dokunma
duyularından sorumlu bir sinir ağıdır. Karmaşık bir yapıya sahip
olduğundan ağ,demet,örgü gibi isimlerle de adlandırılır.Hatta kişiden
kişiye farklılıklar gösterebilir. Beyinden omurgaya uzanan sinirler omur
kemiklerinin arasından çıkarak ilgili organlara giderler.Brakial
Pleksus,dört adet boyun(cervical) sinir kökü (C5-8) ve bir sırt(thoracal)
sinir kökünden (T1) başlamaktadır.Bu kökler birleşerek üç ana sinir
gövdesini oluştururlar.Bu gövdelere Turunkus denir.C5-6 kökleri Üst
Turunkusu,C7 Orta Turunkusu,C8-T1 Alt Turunkusu
oluşturur.Turunkuslar tekrar birleşip kordlara ayrılır,kordlar da
periferik(uç) sinirlere ayrılarak ilgili bölgelere ulaşırlar.
Brakial Pleksus’a bazen C4 veT2 sinir köklerinden de dallar
katılabilmektedir.
OBPP’nin Yaralanmanın Seviyesine Göre İsimlendirilmesi:
-Üst Turunkus yani C5-6 hasarı, bazen C7 de eşlik edebilir, Erb Palsy
-Orta Turunkus yani C7 hasarı,bazen C8-T1 eşlik edebilir,
-Alt Turunkus yani C8-T1 hasarı Klumpke Palsy,
-Bazen de tüm sinirler hasar görürse Total Palsy olarak adlandırılır.
OBPP ‘de Sinir Hasarının Oluşma Şekilleri:
-Nöropraksia:Sinire hafif bası vardır,kısa sürede tam iyileşme görülür.

-Nöroma: Hasarlı doku üzerindeki yara dokusunun sinir üzerine bası
yapmasıdır.Vücut zaman içinde kendi kendine onarım yapar.
-Rüptür:Turunkus,kord veya uç dallarda kopma olmasıdır.Cerrahi işlem
gerekebilir.
-Avülsiyon: Sinir omuriliğe bağlandığı noktadan kopmaktadır.Oldukça
ciddi bir yaralanmadır.

OBPP ‘ de Muayene Bulguları:
-Kolun tam veya kısmi felci,
-Zayıf kavrama,bilekte güçsüzlük veya düşüklük,
-Moro Refleksi yokluğu
-Bahşiş(garson) el pozisyonu
-Pençe el görüntüsü
-Duyu kaybı
-Horner Sendromu

FZT Ayşegül ÇETİN