Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanmalı Çocuklar Derneği

Ziraat Bankası/Karaman Şubesi

İBAN

TR68 0001 0001 7797 6437 5050 02