DOĞUMSAL BRAKİAL PLEKSUS YARALANMALARINDA RİSK FAKTÖRLERİ

Bebeğe Bağlı Risk Faktörleri:
• 4 kg üzeri iri bebek
• Omuz distosisi (omzun doğarken takılması)
• Fetüsün makat, kol veya bacağının önce gelmesi
• Baş-çatı uyumsuzluğu
Anneye Bağlı Risk Faktörleri:
• 15 kg.dan fazla alınan gebelik kilosu
• Doğum kanalı darlığı
• Annenin pelvis genişliği ile bebeğin omuz genişliği arasındaki uyumsuzluk
• Erken veya geç çocuk doğurma yaşı
• Rahim anormallikleri
• Önceki bebeğin de brakial pleksus felçli doğmuş olması
• İnsülin direnci
• Gestasyonel diyabet
Doğuma bağlı risk faktörleri:
• Çok hızlı gelişmiş doğum
• Farklı aşamalarda doğumun beklenenden fazla uzaması
• Günü geçmiş veya vaktinden önce doğum
• Forseps veya vakum kullanılan doğum
• Baş ve boyunu yan çekme veya önce omuz çıkışı
• Doğumun indüklenmiş olması(doğumun dışarıdan müdahale ile başlatılması)
***OBPP sadece normal doğumda değil,sezeryan doğumlarda da gözlenebilmektedir.Hatta hiç risk faktörü olmayan durumlarda da görülebilmektedir.

FZT. Ayşegül Çetin